Villkor

E-post: info@lazar.se

Adress: Burggreveplatsen 2A 41103 Göteborg

Parkering: Parkeringsplatser finns P-huset vid Odinsplatsen alternativ lågprisparkering på Odinsskolan under kvällstid.

Nybörjarkurser och fortsättningskurser
Anmälan sker via webbsidan genom att klicka på respektive kurskod. När du anmält dig betalar du till bankgiro 5375-4198 minst 5 dagar innan kursstart, alt swish eller kontant (mot kassakvitto) på dagen du börjar.
Vid inställd kurs återbetalas avgiften.

För att minska kö så ber vi er alla betala innan ni kommer! Skriv deltagarens namn samt kurskod i betalningen. SWISH : 123 023 62 65     BANKGIRO : 5375-4198

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt från och med dagen efter du har anmält dig i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Utöver vad lagen säger erbjuder Lazars Dansstudios följande: Du har efter en (1) lektion samt inom 6 dagar från kuststart möjlighet att avboka kursen. Du måste meddela Lazars Dansstudio via mail på info@lazar.se.
Återbetalning sker med avdrag som står i proportion till vad du har erbjudits/mottagits samt en administrationsavgift på 300 kr.

Om du har påbörjat en kurs under ångerfristtiden görs ett avdrag som står i proportion till vad du har erbjudits/mottagits samt en administrationsavgift på 300 kr.

Ovanstående följer Konsumentverkets riktlinjer.

Sjukdom eller flytt till annan ort

Om du avbokar kursen på grund av sjukdom krävs läkarintyg. Vid flytt till annan ort krävs flyttanmälan. Anmälan sker till info@lazar.se inom 2 veckor, återbetalning sker för återstående kurs tillfällen. Avdrag för administrationsavgift på 300 kr.

Force Majeure

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över, som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force Majeure kan inträffa vid t.ex. myndighets beslut, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, epidemi, eldsvåda, strejk, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder. Detta gäller även om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa. Vi har ingen skyldighet att återbetala kursavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera kurstillfällen måste ställas in eller senareläggas till följd av ändringar enligt ovan.

Priser och rabatter
Om du går 2 grupper har du 100kr rabatt på en av kurserna.

VIP-kort Silver (UPP TILL 4 KLASSER) kostar 3600kr (dock ej tävlingsdans grupper).

VIP-kort Guld (DANSA SÅ MÅNGA KLASSER DU VILL) 5000kr (dock ej tävlingsdans grupper).
Vi tar även emot friskvårdscheckar och genom appen som betalning.

Lazars dansskola AB

Orgnummer : 556455-xxxx