Foxtrott Bugg Vals Fortsättning 1 (HT2165)

Kurskod Kurs Åldersgrupp Kursstart Kurslängd Pris
HT2165
Foxtrott Bugg Vals Fortsättning 1 (HT2165)
Söndag, kl 18.00 till 19:15
Vuxna 17/10 7 tillfällen (75 min) 850 kr
*
*
*
*
 
*
 
*
*