Bugg Medelavancerad (HT2250)

Kurskod Kurs Åldersgrupp Kursstart Kurslängd Pris
HT2250
Bugg Medelavancerad (HT2250)
Tisdag, kl 19.00 till 19:55
Vuxna 30/8 7 tillfällen, 55 minuter 800 kr
*
*
*
*
 
*
 
*
*